[Magia] Magia boska, teurgią zwana

Napisano wEncyklopedia
 • 281 pkt.
  Mistrz Gry
  [Bibliotekarz] Honoriusz Gweltus Długie-Ucho 6 miesięcy temu

   

  Magia teurgiczna, boska

   

  Kontemplacja bogów i ich dzieł nie jest związana tylko z działalnością czysto religijną. Rytuały i modły to podstawowy przejaw wiary w istoty wyższe, lecz ma on też swój praktyczny, uprawiany przez kapłanów, paladynów, mnichów i innych głęboko wierzących przejaw - magię. Magia nazywana "boską", przez swoich adeptów, przejawia się przede wszystkim działaniami czysto religijnymi - co różni ją od rytuałów "typowej" magii.

  Ciekawe jest to, że magowie teurgiczni, nie uważają się zwykle za magów, a za kapłanów, mędrów, dzieci bogów, lub boga, w zależności od rodzaju kultu jaki wyznają. Paladyn, inwizytor, pobożny mnich, często ostentacyjnie i niechętnie odnoszą się do czarowników, czarodziei, nie uważając się wcale za podobnych do nich przez używanie magiji. 

   

  Dokładny charakter i cechy szczególne każdej z odmian magii boskiej, jest zależny od tego jakim bóstwom oddawana jest przez nią część. Siła pochodząca od jednego bóstwa, różni się od tej pochodzącej od drugiego, tak samo jak zasięg i skuteczość zaklęć.

   

Prosimy zaloguj się lub zarejestruj by móc zagrać.